Chức năng Xếp môn thực hành của phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 10.0

Ngày gửi bài: 02/07/2016
Số lượt đọc: 32640

Như chúng ta đã biết, khái niệm phòng học bộ môn (và đa năng) đã được đưa vào phần mềm TKB từ phiên bản 5.5 và đã có rất nhiều chức năng mới được phát triển của phần mềm TKB liên quan đến các phòng học này.

Môn học được sắp xếp học trong các phòng học bộ môn được gọi là môn thực hành.

Theo cách thiết kế của phần mềm, nếu một lớp học được sắp xếp học một môn thực hành thì tất cả các tiết học của môn học này đều phải được xếp học trong phòng học bộ môn tương ứng.

Lệnh Xếp môn thực hành được bổ sung với mục đích xếp trước một số môn học thực hành, học trong các phòng học bộ môn.

Vì sao cần có chức năng mới này?

Trên thực tế, các môn học cần thực hành có những yêu cầu tiết học riêng biệt, ví dụ, đối với THCS, mỗi giáo viên sẽ dạy môn cần thực hành theo nhiều lớp, do đó có nhu cầu dạy tất cả các lớp này trong cùng 1 buổi để không mất thời gian chuẩn bị cho các buổi thực hành này. Vì các môn học thực hành thường rất khó xếp nên chúng hay được ưu tiên xếp trước. Lệnh Xếp môn thực hành được thiết kế nhằm thực hiện các yêu cầu đó của người xếp thời khóa biểu.

Chú ý rằng lệnh này chỉ có thể thực hiện khi trong nhà trường có tối thiểu 1 phòng học bộ môn và có môn học được sắp xếp học trong phòng học này.

Lệnh Xếp môn thực hành được đặt trong thực đơn Lệnh chính --> Xếp môn thực hành.

Giao diện của lệnh có dạng như hình sau.

Các bước thực hiện lệnh như sau:

1. Chọn môn học thực hành cần xếp trước. Mỗi lần thực hiện sẽ chỉ thực hiện việc xếp trước cho một môn thực hành. Chú ý trong DS này chỉ hiện các môn học thực hành trong nhà trường.

2. Chọn toàn trường hoặc từng khối lớp (sáng, chiều, 6 - 12) muốn thực hiện lệnh này.

3. Lựa chọn 1 trong 2 cách lựa chọn vị trí muốn xếp trước.

- Kiểu 1: Theo vị trí tiết: được phép chọn một hay nhiều vị trí bất kỳ trên khung thời khóa biểu.

- Kiểu 2: Theo buổi học: chỉ được phép chọn cả một buổi học, được phép chọn một hay nhiều buổi học trong tuần.

4. Dùng chuột nháy chọn các vị trí trên khung TKB để tiến hành xếp tiết của môn đã chọn vào các vị trí này. Chú ý nháy lần thử 2 để hủy chọn vị trí.

5. Lựa chọn cách mà phần mềm sẽ sắp xếp môn thực hành vào các vị trí đã đánh dấu. Có 2 cách sau:

- Xếp duy nhất một tiết theo mỗi lớp:

Phần mềm sẽ cố gắng xếp mỗi lớp 1 tiết vào một trong các vị trí đã đánh dấu. Lựa chọn này rất hay được sử dụng khi tại bước 4 chỉ chọn đúng 1 buổi học.

Với cách sắp xếp này, trong 1 buổi học sẽ có nhiều lớp trong nhà trường cùng được xếp với một môn học thực hành. Như vậy giáo viên sẽ đỡ mất công chuẩn bị thí nghiệm cho nhiều lớp vì các thí nghiệm này sẽ được tiến hành trong cùng 1 buổi học, thuận tiện hơn cho giáo viên và nhân viên phòng thí nghiệm.

- Xếp tối đa số tiết theo mỗi lớp:

Phần mềm sẽ cố gắng xếp tối đa các tiết cho mỗi lớp học vào các vị trí đã đánh dấu. Lựa chọn này được sử dụng nếu người xếp TKB muốn xếp trước môn học này tối đa cho giáo viên tương ứng.

6. Nháy nút Thực hiện để tiến hành xếp tiết. Nháy nút Đóng để đóng cửa sổ lệnh.

School@netNhững bài viết khác:
7 bước xếp thời khóa biểu: từ số 0 đến khi hoàn thành thời khóa biểu (11/07/2016)
TKB 10.0: Chức năng chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường (04/07/2016)
TKB 10.0: giới thiệu lệnh Show All Room (02/07/2016)
TKB 10.0: giao diện Triple View cho phép thao tác trực tiếp trên thời khóa biểu phòng học (02/07/2016)
10 chức năng mạnh nhất và quan trọng nhất định hướng tối ưu hóa thời khóa biểu của phần mềm TKB 10.0 (01/07/2016)
Mô tả thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpDPR/FPR trong TKB 10.0 (30/06/2016)
Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR trong TKB 10.0 (30/06/2016)
Mô hình thuật toán OpFPR trong TKB 10.0 (30/06/2016)
Mô hình thuật toán FPR trong các lệnh tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm TKB 10.0 (30/06/2016)
Mô hình thuật toán CX trong các lệnh tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm TKB 10.0 (30/06/2016)

School@net Technology Company.
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Phòng 804, nhà 17T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-62511017
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn
Website: www.vnschool.net, www.schoolnet.vn, www.thnt.vn