7 bước xếp thời khóa biểu: từ số 0 đến khi hoàn thành thời khóa biểu

Ngày gửi bài: 11/07/2016
Số lượt đọc: 33275

Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu là một trong những hướng phần mềm quan trọng nhất của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho các nhà trường phổ thông TKB ra đời năm 1989, cho đến nay đã có hơn 25 năm liên tục phát triển, qua gần 20 lần nâng cấp với phiên bản hiện thời là TKB 10.0. Với trên 25 năm liên tục phát triển, TKB là biểu tượng của phần mềm ứng dụng CNTT thành công nhất trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam. Phiên bản TKB 10.0 có nhiều tính năng phát triển đột phá vào việc đánh giá và tối ưu hóa dữ liệu thời khóa biểu giáo viên.

1. Nhập dữ liệu gốc thời khóa biểu

Các thao tác nhập dữ liệu gốc thời khóa biểu bao gồm

Khởi tạo thời khóa biểu mới.

Nhập danh sách môn học.

Nhập Danh sách lớp học.

- Nhập danh sách giáo viên.

Nhập danh sách nhóm, tổ giáo viên chuyên môn

Cập nhật lại số tiết chuẩn cho các khối lớp.

2. Nhập yêu cầu, ràng buộc cho thời khóa biểu

Nhập thuộc tính sư phạm môn học.

Nhập ràng buộc, yêu cầu riêng của giáo viên, tổ giáo viên.

3. Nhập bảng phân công giảng dạy học kỳ cho thời khóa biểu

Nhập bảng phân công chuyên môn của nhà trường trong học kỳ hiện thời.

4. Các công việc chuẩn bị xếp thời khóa biểu

Lệnh xếp môn học dùng để chuẩn bị cho công việc xếp thời khóa biểu.

5. Xếp 100% thời khóa biểu

Lệnh SF - xếp 100% thời khóa biểu.

Sau khi đã thực hiện xong toàn bộ các công việc chuẩn bị, đã tạo khuôn lớp, xếp tiết Chào cờ, tiết Sinh hoạt, tiết giáo viên chủ nhiệm, sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ thông tin đầu vào của thời khóa biểu, nếu không còn lỗi gì nữa thì có thể bắt đầu thực hiện lệnh xếp tự động 100% thời khóa biểu. Đó là lệnh SF: Start & Finish.

6. Tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu

7. Các công việc in ấn, xuất bản, quản trị thời khóa biểu

Các công việc ở bước này bao gồm:

- In ấn trực tiếp thời khóa biểu ra máy tính với các khuôn dạng, kiểu khác nhau.

- Chuyển dữ liệu thời khóa biểu sang Excel để thực hiện các công việc có liên quan.

- Thực hiện các chức năng thay đổi phân công giảng dạy trong quá trình điều hành thời khóa biểu hoạt động trong nhà trường.

- Thực hiện các chức năng quán lý như báo cáo, in tải dạy cho thời khóa biểu.

- Chuẩn bị xếp thời khóa biểu cho học kỳ, năm học tiếp theo.

Kết nối với trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học (cunghoc.vn).

Kết nối với Cùng học là tính năng mới nhất mới được tích hợp trong phiên bản TKB 10.0. Tính năng này cho phép mỗi nhà trường sử dụng phần mềm TKB sẽ được cấp 1 tài khoản Cùng học miễn phí để tích hợp thông tin thời khóa biểu của nhà trường lên trang Cùng học. Hay nói cách khác Cùng học sẽ cấp cho mỗi nhà trường 1 trang thông tin thời khóa biểu của riêng mình, hay Website thời khóa biểu để toàn thể học sính và giáo viên có thể vào để xem.

Lệnh khởi tạo thời khóa biểu mới cho học kỳ sau hoặc năm học tiếp theo.

School@netNhững bài viết khác:
TKB 10.0: Chức năng chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường (04/07/2016)
TKB 10.0: giới thiệu lệnh Show All Room (02/07/2016)
TKB 10.0: giao diện Triple View cho phép thao tác trực tiếp trên thời khóa biểu phòng học (02/07/2016)
Chức năng Xếp môn thực hành của phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 10.0 (02/07/2016)
10 chức năng mạnh nhất và quan trọng nhất định hướng tối ưu hóa thời khóa biểu của phần mềm TKB 10.0 (01/07/2016)
Mô tả thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpDPR/FPR trong TKB 10.0 (30/06/2016)
Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR trong TKB 10.0 (30/06/2016)
Mô hình thuật toán OpFPR trong TKB 10.0 (30/06/2016)
Mô hình thuật toán FPR trong các lệnh tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm TKB 10.0 (30/06/2016)
Mô hình thuật toán CX trong các lệnh tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm TKB 10.0 (30/06/2016)

School@net Technology Company.
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Phòng 804, nhà 17T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-62511017
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn
Website: www.vnschool.net, www.schoolnet.vn, www.thnt.vn