[iQB]: Bài 2. Kiểm tra lại phần ma trận kiến thức và kỹ năng

Ngày gửi bài: 31/10/2019
Số lượt đọc: 3862

Mỗi CSDL ngân hàngcâu hỏi sẽ tương ứng với một phạm vi kiến thức nhất định của một hoặc một số mônhọc nhất định. Toàn bộ thông tin liên quan đến kiến thức của CSDL hiện thời được mô tả trong khái niệm Ma trận Kiến thức.

I. Nhập và điều chỉnh kỹ năng câu hỏi

Việc nhập kỹ năng cơ bản và kỹ năng kiểm tra được thực hiện từ thực đơn Dữ liệu --> Kỹ năng.

 1. Kỹ năng cơ bản: là các kỹ năng gốc được định nghĩa dành cho các câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ bắt buộc phải gán tương ứng với một Kỹ năng cơ bản.

Màn hình nhập kỹnăng cơ bản có dạng như hình dưới đây.

Để tạo mới một kỹ năng cơ bản hãy thực hiện các thao tác sau:

- Nhấn nút lệnh Tạo mới.

- Gõ tên kỹ năng cơ bản cần khởi tạo tại vị trí Tên kỹ năng cơ bản.

- Gõ thêm các thông tin giải thích cho kỹ năng này tại vị trí Ghi chú.

- Nhấn nút Cập nhật để ghi kết quả.

2. Kỹ năng kiểm tra: là kỹ năng được gán cho các đề kiểm tra (TEST). Mỗi kỹ năng kiểm tra sẽ là một tập hợp các kỹ năng cơ bản. Mỗi đề kiểm tra có thể gán (hoặc không) với một kỹ năng kiểm tra nào đó. Việc gán đề kiểm tra với kỹ năng kiểm tra sẽ định hướng cho việc sinhcác câu hỏi cụ thể cho đề kiểm tra này.

Màn hình nhập, điều chỉnh kỹ năng kiểm tra có dạng như sau:

  

Ta nhìn thấy trong màn hình trên danh sách các kỹ năng kiểm tra được lưu trữ trong khung cửa sổ bên trái màn hình. Hai khung cửa sổ giữa sẽ hiện các thông tin cụ thể của kỹ năngkiểm tra này.

Cách tạo mới một kỹ năng kiểm tra.

- Nhấn nút Tạo mới.

- Nhập tên kỹ năngtại vị trí Tên kỹ năng kiểm tra trong khung giữa màn hình. Tiếp theo có thể nhập các thông tin ghi chú phía dưới.

- Trong khung cửa sổ phải tiến hành nhập, gán các kỹ năng cơ bản cho kỹ năng kiểm tra này bằng cách nháy chuột để chọn.

- Nhấn nút Cập nhật để ghi kết quả.

Các thao tác Thay đổi thông tin hoặc Xóa được tiến hành tương tự.

 

II. Nhập, điều chỉnh các chủ đề kiến thức

Nhập và điều chỉnh chủ đề kiến thức của ma trận kiến thức là công việc chính quan trọng nhất của Dữ liệu Ma trận kiến thức.

Thực hiện lệnh nhập chủ đề kiến thức:

Dữ liệu -->Ma trận kiến thức -->Nhập chủ đề kiến thức.

Cửa sổ nhập dữ liệu có dạng như sau xuất hiện.

Phía trái của màn hình là Ma trận kiến thức các chủ đề được thể hiện dưới dạng một cây thông tin. Bên phải là các khung nhập, điều chỉnh dữ liệu.

Nếu là lần đầu tiên nhập dữ liệu cây thông tin bên trái sẽ là rỗng, có hình dạng như sau:

Trong quá trìnhkhởi tạo rất cần chú ý đến sự khác nhau giữa việc tạo Tiêu đề của chủ đề và tạo các Chủ đề kiến thức lõi.

Trên Cây thư mục các thông tin với biểu tượng  hoặc   chính là Tiêu đề.

Sau đây là mô tả các thao tác chính để nhập chủ đề trong Ma trận kiến thức.

1. Khởi tạo Tiêu đề của Ma trận kiến thức

Các bước khởi tạo mới một chủ đề Tiêu đề được tiến hành như sau:

- Dùng chuột chọn trên khung hình bên trái vị trí muốn tạo Tiêu đề. Vị trí được chọn phải thỏa mãn:

+ hoặc là Gốc của Cây thư mục Ma trận kiến thức.

+ hoặc là một Tiêu đề không chứa bất cứ chủ đề kiến thức lõi nào (có thể chứa các Tiêu đề con).

Ví dụ trong hình sau ta đã chọn Tiêu đề Không phân ban nằm trong Gốc Cây thư mục. Nút lệnh Tạo mới hiện rõ cho phép thực hiện lệnh này.

 

- Nháy chuột vào nút Tạo mới trong khung lệnh bên phải.

- Tại vị trí Tên chủ đề gõ Tiêu đề mới cần khởi tạo. Chọn kiểu Tiêu đề trong lựa chọn ngay bên dưới vị trí vừa gõ.

Chú ý: Bắt buộc phải chọn kiểu chủ đề là Tiêu đề. Nếu thấy lựa chọn này bị mờ đi tức là không có quyền chọn Tiêu đề tại vị trí này thì lập tức phải nhấn nút Hủy để làm lại thao tác này.

- Nhập các thông số mô tả ngắn ý nghĩa của Tiêu đề này tại vị trí Mô tả.

- Nhấn nút Cập nhật để kết thúc việc khởi tạo và đưa dữ liệu đã nhập vào CSDL.

 

2. Khởi tạo các Chủ đề kiến thức lõi của Ma trận kiến thức

Các bước khởi tạo một chủ đề kiến thức lõi được tiến hành như sau:

- Dùng chuột chọn Tiêu đề muốn tạo chủ đề kiến thức lõi trong khung thông tin bên trái. Vị trí được chọn phải thỏa mãn:

+ Phải là một Tiêu đề không được là Gốc cây thư mục.

+ Không chứa bất kỳ các Tiêu đề con nào.

- Nháy chuột vào nút Tạo mới trong khung lệnh bên phải.

- Tại vị trí Tên chủ đề gõ Chủ đề kiến thức lõi mới cần khởi tạo. Chọn kiểu Kiến thức trong lựa chọn ngay bên dưới vị trí vừa gõ.

Chú ý: Bắt buộc phải chọn kiểu chủ đề là Kiến thức. Nếu thấy lựa chọn này bị mờ đi tức là không có quyền khởi tạo Chủ đềkiến thức lõi tại vị trí này thì lập tức phải nhấn nút Hủy để làm lại thao tác này.

- Nhấn nút Gán phạm vi ở dòng phía dưới để vào màn hình để nhập thông tin phạm vi tương ứng với chủ đề lõi này. Màn hình gán phạm vi có dạng tương tự sau:

 Chú ý: Mỗi chủ đề kiến thức lõi bắt buộc phải tương ứng với một phạm vi kiến thức duy nhất.

- Nhập các thôngsố mô tả ngắn ý nghĩa của Tiêu đề này tại vị trí Mô tả.

- Nhấn nút Cập nhật để kết thúc việc khởi tạo và đưa dữ liệu đã nhập vào CSDL.

 

3. Thay đổi, xóa chủ đề kiến thức

- Muốn thay đổi tên của chủ đề (tiêu đề hoặc chủ đề lõi) chỉ cần chọn chủ đề trong khung cửa sổ bên trái, nhấn nút Sửa tại khung bên phải, sau đó thay đổi nội dung tạivị trí Tên chủ đề và cuối cùng là nhấn nút Cập nhật.

- Muốn xóa một chủ đề kiến thức hãy chọn chủ đề này (tiêu đề hoặc chủ đề lõi) trong khung cửa sổ bên trái, nhấn nút Xóa trong khung bên phải và nhấn tiếp nút Xóa trong hộp hội thoại khẳng định.

 
4. Di chuyển vị trí của Chủ đề kiến thức lõi

Các chủ đề kiến thức lõi sau khi nhập vào Ma trận kiến thức có thể thay đổi vị trí theo 2 cách sau:

Cách 1: Thay đổi vị trí, thứ tự của chủ đề kiến thức bên trong Tiêu đề hiện thời. Để thực hiện chỉ cần chọn chủ đề và nhấn các nút lệnh   bên cạnh khung thông tin bên trái.

Cách 2: Chuyển chủ đề lõi sang một vị trí khác (ô khác)trong Ma trận kiến thức. Để thực hiện công việc này, sau khi chọn chủ đề lõitrong khung hình bên trái, nhấn nút lệnh  . Cửa sổ sau xuất hiện cho phép nhập vị trítiêu đề mới cần chuyển đến.

 Chọn Tiêu đề mới và nhấn nút Chọn để thực hiện lệnh di chuyển.


School@netNhững bài viết khác:
[iQB] Bài 8. Kiểm tra trực tuyến (29/11/2019)
[iQB] Bài 7.Trộn câu hỏi đề kiểm tra (28/11/2019)
[iQB] Bài 6. Kiểm tra lại các câu hỏi trong đề thi và thuộc tính đề (26/11/2019)
[iQB]Bài 5. Sinh đề kiểm tra từ mẫu đề kiểm tra (25/11/2019)
[iQB] Bài 4. Tạo nhóm đề kiểm tra và tạo mẫu đề kiểm tra (06/11/2019)
[iQB] Bài 3. Nhập câu hỏi trực tiếp từ Text Editor - chuyển nhập câu hỏi từ Word (01/11/2019)
[iQB]: Bài 1. Khởi tạo file dữ liệu IQB, quy định thuộc tính Ngân hàng đề (30/10/2019)
Hướng dẫn sửa lỗi: Chuyển đổi dấu của chữ số thập phân về dấu chấm (22/10/2019)
Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm sử dùng mã PCODE (22/10/2019)
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu - TKB (04/10/2019)

School@net Technology Company.
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Phòng 804, nhà 17T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-62511017
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn
Website: www.vnschool.net, www.schoolnet.vn, www.thnt.vn