[iQB]Bài 5. Sinh đề kiểm tra từ mẫu đề kiểm tra

Ngày gửi bài: 25/11/2019
Số lượt đọc: 5352

Đây là lệnh quan trọng nhất và phức tạp nhất trong bộ phần mềm iQB. Mục đích chính của lệnh là khởi tạo các tệp đề kiểm tra *.qbt thỏa mãn nhu cầu sử dụng trên thực tế của giáo viên và học sinh. 

Lệnh khởi tạo một đề kiểm tra (TEST FILE) được thực hiện từ thực đơn: Đề kiểm tra -->Khởi tạo đề kiểm tra hoặc nút lệnh  trên thanh công cụ. Cũng có thể dùng tổ hợp phím Ctrl-N để bắt đầu lệnh này.

Công việc tạo đề kiểm tra được tiến hành theo 6 bước. Nếu người sử dụng dùng Mẫu đề kiểm tra (MDKT) để tạo nhanh các đề kiểm tra thì qui trình tạo đề sẽ ngắnvà nhanh hơn đáng kể.

Sau đây là mô tảchi tiết các bước tạo một đề kiểm tra (sẽ được viết ngắn là TEST) hoànchỉnh.

1. Bước 1:

Màn hình khởi tạoTEST Creation 1/6 có dạng sau:


- Các thông số chính của bước 1 cần nhập là: Tên TEST FILE, Thư mục lưu trữ TEST này và Tên của đề kiểm tra. TEST file luôn có phần mở rộng ngầm định là qbt.

- Chọn kiểu khởi tạo Test là theo Tỉ lệ phạm vi kiến thức hay theo Sơ đồ Test hay Mẫu đề Test.

- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang Bước 2.

2. Bước 2:

Màn hình khởi tạo TEST Creation Wizard 2/6 có dạng sau:

- Các thông tin cần nhập trong bước 2 bao gồm phần mô tả ngắn TEST, các Tiêu đề trên, Tiêu đề dưới, Tên trường và Tên giáo viên.

- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước 3, nút Quay lại để chuyển về bước 1.

3. Bước 3:

Màn hình khởi tạo TEST Creation Wizard 3/6 đề Test được tạo bởi Sơ đồ Test có dạng sau:


Người dùng không cần nhập bất cứ thông tin nào ngoại trừ chính sơ đồ Test. Nhấn nút  để vào màn hình nhập hoặc điều chỉnh trực tiếp sơ đồ Test.

Cửa sổ nhập Sơ đồTest của một đề kiểm tra có dạng như hình sau:

Cách nhập Sơ đồ Test hoàn toàn tương tự như việc nhập Sơ đồ Test của mẫu đề kiểm tra.

Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo, bước 4. Nhấn nút Quay lại để chuyển về bước 2.

4. Bước 4:

Màn hình khởi tạo TEST Creation Wizard 4/6 có dạng sau:

Tại bước này sẽ nhập các thông tin lựa chọn của TEST bao gồm:

- Thang điểm của TEST và thời gian làm bài tính bằng phút.

- Bình quân điểm: cách tính điểm cho từng câu hỏi

- Cho phép dừng khi làm bài: cho phép trong khi làm bài kiểm tra Online trên máy tính có được phép dừng lại hay bắt buộc phải làm cho đến khi nộp bài hoặc hết giờ.

- Mật khẩu của TEST: mỗi TEST có thể đặt chế độ có mật khẩu bảo vệ. Có 2 mức đặt mật khẩu. Mức 1: mật khẩu xem (chỉ đọc), mức 2: mật khẩu đầy đủ(xem và ghi).

- Phương pháp tính điểm: Có 3 cách tính điểm cho đề kiểm tra.

+ Phương pháp 1/0: Nếu làm đúng đạt điểm tối đa, nếu làm sai đạt 0 điểm.

+ Phương pháp "lũy tiến tích cực": Nếu làmđúng một phần cũng sẽ đạt điểm của câu hỏi.

+ Phương pháp "lũy tiến lùi": Nếu làm sai sẽ bị trừ điểm. Mỗi phương án tích sai sẽ bị trừ số điểm bằng 1/số phương án của câu hỏi này.

- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước 5, nút Quay lại để chuyển về bước 3.

5. Bước 5:

Màn hình khởi tạoTEST Creation Wizard 5/6 có dạng sau:

Màn hình của bước5 cho phép nhập các thông tin lựa chọn cho lệnh in TEST.

- Inđiểm câu hỏi: có in điểm câu hỏi bên cạnh tên câu hỏi hay không.

Ví dụ:

Bài1 (3.5 điểm).

-In chú giải cho câu hỏi: chú giải cho câu hỏi được in ngay dòng phía dưới câu hỏi.

Ví dụ:

Bài1 (2 điểm).
Học sinh được phép mang máy tính bỏtúi để tính toán nhanh.

- Thông tin về LogFile: ghi rõ tên Log File cần ghi kết quả ra nếu tiến hành kiểm tra Online theoTEST này.

- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước 6, nút Quay lại để chuyển về bước 4.

6. Bước 6:

Màn hình khởi tạo TEST Creation Wizard 6/6 có dạng sau:

Bước 6 là bước cuối cùng đồng thời là bước phức tạp quan trọng nhất của quá trình khởi tạo TEST. Tại bước này người dùng sẽ cùng với phần mềm kiểm soát việc sinh ra các câu hỏi cụ thể của TEST dựa trên các dữ liệuđã nhập trong các bước trước.

Khung nằm giữa màn hình là thông tin chi tiết của từng câu hỏi do máy sinh ra tại thời điểm hiện thời. Đây là khu vực làm việc chính. Người dùng sẽ được phép xem toàn bộ thông tin các câu hỏi tại thời điểm hiện tại, được quyền thực hiện nhiều thao tác với các câu hỏi này.

Với mỗi câu trong TEST, người dùng có thể thực hiện các thao tác thay đổi chủ đề kiến thức, kỹ năng, thay đổi các thông số liên quan đến câu hỏi này hoặc có thể tiến hành duyệt và chọn trực tiếp từng câu hỏi theo ý muốn. Cụ thể với mỗi câu hỏi có thểthực hiện các thay đổi sau:

- Thay đổi chủ đề kiến thức. Nháy nút Thay đổi ở góc phải để thay đổi chủ đề cho câu hỏi hiện thời.

- Thay đổi kỹ năng câu hỏi. Nháy nút Thay đổi ở góc phải để thay đổi kỹ năng cho câu hỏi hiện thời.

- Thay đổi Phân loại, kiểu, hình thức, mức độ khó dễ cho câu hỏi hiện thời.

- Thay đổi thang điểm (nếu đề kiểm tra này không thuộc loại Bình quân điểm).

- Thay đổi thờigian thực hiện cho câu hỏi và số dòng viết lời giải của câu hỏi này.

- Muốn chọn trực tiếp một nội dung câu hỏi thì nháy nút Chi tiết. Cách tìm chọn một câu hỏi cụ thể sẽ mô tả trong phần sau.

6.1. Khởi tạo và sinh trực tiếp các câu hỏi của đề kiểm tra

Tại bước 6, người dùng còn có khả năng tự chọn để sinh ra một câu hỏi cụ thể trong TEST. Đây là chức năng rất mạnh của phần mềm, nó cho phép giáo viên có quyền can thiệp rất sâu trong quá trình sinh đề kiểm tra, cụ thể giáo viên có thể chọn được từng câu cụ thể để đưa vào TEST mà mình đang khởi tạo.

Các thao tác tương ứng như sau:

- Nhấn nút Chi tiết để bắt đầu quá trình sinh câu hỏi hiện thời.Cửa sổ Chọn câu hỏi có dạng sau xuất hiện.

Qui trình chọn 1 câu hỏi cụ thể như sau:

- Khung cửa sổ bên phải là khung cửa sổ sẽ hiện nội dung của các câu hỏi muốn chọn. Phía trên là thông tin về tổng số các câu hỏi đã tìm thấy trong phạm vi hiện thời. Để hiện nội dung câu hỏi trong khung này có 3 cáchlàm:

+ Nhấn nút Ngẫu nhiên, máy tính sẽ hiện một cách ngẫu nhiên nội dung câu hỏi trong phạm vi cần tìm kiếm.

+ Nút Tối ưu sẽ tìm trong danh sách các câu hỏi trong phạm vi tìm kiếm có điểm số cao nhất mà thời gian gần đây chưa sử dụng đến.

+ Nút Danh sách dùng để chủ động xem nội dung của tất cả các câu hỏi trong phạm vi tìm kiếm hiện thời. Khi nháy vào nút này, cửa sổ List Question sẽ xuất hiện có dạng dưới đây:

Nháy chuột vào các dòng để xem nội dung câu hỏi. Nếu đồng ý thì nhấn nút Chọn để quay lại màn hình Select a Question.

7. Kết thúc, khởi tạo thành công một TEST

Để kết thúc lệnhvà sinh TEST hãy nháy chuột vào nút Kết thúc. Phần mềm sẽ tiến hành sinh câu hỏi tự động (đối với các câu hỏi chưa Fix nội dung) trong một vàiphút. Sau khi TEST đã tạo ra, phần mềm sẽ chuyển sang trạng thái đang MỞ đề TEST này.

School@netNhững bài viết khác:
[iQB] Bài 8. Kiểm tra trực tuyến (29/11/2019)
[iQB] Bài 7.Trộn câu hỏi đề kiểm tra (28/11/2019)
[iQB] Bài 6. Kiểm tra lại các câu hỏi trong đề thi và thuộc tính đề (26/11/2019)
[iQB] Bài 4. Tạo nhóm đề kiểm tra và tạo mẫu đề kiểm tra (06/11/2019)
[iQB] Bài 3. Nhập câu hỏi trực tiếp từ Text Editor - chuyển nhập câu hỏi từ Word (01/11/2019)
[iQB]: Bài 2. Kiểm tra lại phần ma trận kiến thức và kỹ năng (31/10/2019)
[iQB]: Bài 1. Khởi tạo file dữ liệu IQB, quy định thuộc tính Ngân hàng đề (30/10/2019)
Hướng dẫn sửa lỗi: Chuyển đổi dấu của chữ số thập phân về dấu chấm (22/10/2019)
Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm sử dùng mã PCODE (22/10/2019)
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu - TKB (04/10/2019)

School@net Technology Company.
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Phòng 804, nhà 17T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-62511017
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn
Website: www.vnschool.net, www.schoolnet.vn, www.thnt.vn