Schoolnet Technology Company - Cong ty Cong nghe Tin hoc Nha truong - School@net - Dat mua dia CDROM - SoftExpress

ĐĂNG KÝ MUA ĐĨA


BƯỚC 1: LỰA CHỌN NHỮNG PHẦN MỀM MUỐN ĐĂNG KÝ MUA:

 

GÓI PHẦN MỀM KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO HỌC SINH MẪU GIÁO - TIỂU HỌC


Gói S0 dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non

Giá bán: 750.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S1 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 1

Giá bán: 1.260.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S2 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 2

Giá bán: 1.260.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S3 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 3

Giá bán: 1.470.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S4 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 4

Giá bán: 1.230.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S5 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 5

Giá bán: 1.230.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:
 

PHẦN MỀM DÀNH CHO LỨA TUỔI MẪU GIÁO


BÉ HỌA SĨ

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học vần tiếng Việt

Giá bán: 180.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Bút chì Thông minh

Giá bán: 135.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Sắc mầu Toán học

Giá bán: 105.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

Em tập Tô mầu

Giá bán: 105.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

HỌC TIẾNG VIỆT 1, 2, 3, 4, 5 (Phiên bản dành cho Học sinh)

 

Học tiếng Việt 1, phần Học vần

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 1, phần Luyện tập tổng hợp

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 2, Phần I

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 2, Phần II

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 3, Phần I

Giá bán: 225.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 3, Phần II

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 4, Phần I

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 4, Phần II

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 5, Phần I

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 5, Phần II

Giá bán: 225.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

Học từ Tiếng Việt

Giá bán: 210.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Luyện từ và câu Tiếng Việt

Giá bán: 210.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học chính tả tiếng Việt

Giá bán: 210.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Tập viết chữ Việt 1

Giá bán: 240.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Tập viết chữ Việt 2

Giá bán: 240.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Tập viết chữ Việt 3

Giá bán: 240.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

DẠY TIẾNG VIỆT 1, 2, 3, 4, 5 (Phiên bản dành cho Giáo viên)

 

Dạy tiếng Việt 1, phần Học vần

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 1, phần 2: Luyện tập tổng hợp

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

Dạy tiếng Việt 2, Phần I

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 2, Phần II

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

Dạy tiếng Việt 3, Phần I

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 3, Phần II

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

Dạy tiếng Việt 4, Phần I

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 4, Phần II

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

Dạy tiếng Việt 5, Phần I

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 5, Phần II

Giá bán: 255.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

Bài học Tập viết chữ Việt

Giá bán: 540.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vở tập viết chữ Việt 2.0

Giá bán: 245.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

VIỆT GAMES - TRÒ CHƠI GIÁO DỤC

 

Vui Học Tiếng Việt 10.1

Giá bán: 135.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 10.2

Giá bán: 135.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 6.1

Giá bán: 135.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 6.2

Giá bán: 135.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 7

Giá bán: 135.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Hang man Pro - Tìm từ. Bản chuyên nghiệp

Giá bán: 105.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Word Sort Pro - Sắp xếp từ. Bản chuyên nghiệp

Giá bán: 105.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Ô chữ Việt (Vietnamese Crossword)

Giá bán: 105.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Phần mềm GHÉP CHỮ - PLACE LETTERS

Giá bán: 105.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 (Phiên bản dành cho Học sinh)

 

HỌC TOÁN 1

Giá bán: 150.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TOÁN 2

Giá bán: 150.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TOÁN 3

Giá bán: 150.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TOÁN 4

Giá bán: 150.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TOÁN 5

Giá bán: 150.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 (Phiên bản dành cho Giáo viên)


Dạy Toán 1

Giá bán: 195.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy Toán 2

Giá bán: 195.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy Toán 3

Giá bán: 195.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy Toán 4

Giá bán: 195.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy Toán 5

Giá bán: 195.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TOÁN BẬC TIỂU HỌC (Phiên bản dành cho giáo viên)


Bài giảng Toán

Giá bán: 285.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học

Giá bán: 235.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

NGÂN HÀNG ĐỀ THÔNG MINH


iQB Cat 8.0 Full

Giá bán: 490.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

iQB Moon 8.0

Giá bán: 390.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

iQB Bee 8.0

Giá bán: 285.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

iQB Rabbit 8.0

Giá bán: 285.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 

iQB Quiz Maker 8.0

Giá bán: 285.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:
 
 

BƯỚC 2: ĐIỀN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: (khách hàng viết tiếng Việt có dầu, sử dụng font chữ unicode và điền chính xác các thông tin dưới đây để công ty chuyển đĩa đến đúng địa chỉ):


Tên của bạn:     

(*)
Điện thoại liên lạc:     

(*)
Email:     

(*)
Địa chỉ giao đĩa:     

(*)
Tỉnh/Thành phố:     

Thời gian giao hàng:     

Trong giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Các yêu cầu khác:     
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:

Phần mềm của Công ty được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua (căn cứ theo hoá đơn gửi đĩa cho khách hàng).

Công ty có trách nhiệm đổi mới, bảo hành sản phẩm miễn phí trong các trường hợp sau:

- Lỗi chương trình phần mềm.

Công ty không bảo hành sản phẩm trong các trường hợp sau:

- Phần mềm sao chép lậu, không đúng bản quyền.

- Các sự cố về máy tính như bị virus, hỏng thiết bị phần cứng hoặc lỗi hệ điều hành windows.


School@net Technology Company.
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Phòng 804, nhà 17T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-62511017
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn
Website: www.vnschool.net, www.schoolnet.vn, www.thnt.vn